Pedagogové

Bláhová Dagmar, MgA.

Bláhová_WEB_CB

Vyučované předměty: Filmový seminář, Filmová praktika, Ateliér filmové tvorby
Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Dosažené vzdělání

Pracovní zařazení, pracovní zkušenosti