Pedagogové

MgA. Filip Kudrnáč

foto_ucitel

Vyučované předměty: Kresba
Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě

Dosažené vzdělání

Pracovní zařazení, pracovní zkušenosti