Pedagogové

MgA. Miroslav Roubíček

Roubicek_cernobila_web

E-mail: a@a.cz
Vyučované předměty: NA
Konzultační hodiny: NA

Dosažené vzdělání

Pracovní zařazení, pracovní zkušenosti