uvodka

Přijímací pohovor nanečisto

  Vyberte zaměření:

  Základní údaje

  Jakmile vyplněný formulář obdržíme, obratem Vás budeme kontaktovat a na všem se domluvíme.
  =
  Způsob zpracování osobních údajů se řídí zásadami GDPR uveřejněných na webových stránkách školy.

  Přihláška

  Přihláška se podává elektronicky online (v odkazu níže)

  PŘIHLÁŠKA ke studiu

  Informace k vyplnění přihlášky:
  Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
  Vzdělávací program (kód a název): 82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě,
  zaměření Fotografická tvorba nebo Filmová tvorba nebo Grafický design nebo Design
  interiéru nebo Scenáristika nebo Produkce.

  Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

  Portfolia domácích prací zašlete na e-mail: talentovky@skolamichael.cz.
  Portfolio domácích prací zašlete předem na výše uvedený e-mail a též jej přinesete s sebou k osobnímu pohovoru.

  Termín přijímací zkoušky: 27. 6. 2024
  (přihlášku zaslat nejpozději do 18. 6.)

  Přijímací zkouška není zpoplatněna.
  V případě většího zájmu uchazečů může ředitelka školy vyhlásit i další termíny
  přijímací zkoušky.

  Přijímací zkoušky se konají dle zaměření v obou budovách školy (místo konání je vždy uvedeno i v pozvánce):
  - budova školy MICHAEL (Machkova 1646, Praha 4) - Filmová tvorba, Scenáristika, Produkce, Animace a videohry a Design interiéru
  - budova VŠKK (Na Pankráci 54, Praha 4) - Fotografická tvorba a Grafický design

  Potřebujete poradit nebo více informací? Kontaktujte prosím naši studijní referentku Lucii Scholzovou: scholzoval@skolamichael.cz

  Přihláška se podává elektronicky online (v odkazu výše)

  Adresa školy:
  Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby
  Machkova 1646
  149 00 Praha.

  Přijímací zkouška

  Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.
  Pro všechna zaměření uchazeč musí složit

  talentovou zkoušku:

  Podmínky přijetí

  Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
  a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

  Oznámení o přijetí a smlouva o studiu

  Výsledky přijímacího řízení ze dne  -------------------->

  Identifikační kód uchazeče najdete v pozvánce.

  Všem uchazečům bude zasláno poštou rozhodnutí školy o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu.
  Přijatí uchazeči obdrží rovněž informace k podpisu smlouvy o studiu a k úhradě školného. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučenou poštou.

  Smlouva o studiu se podepisuje v hlavní budově školy Michael, Machkova 1646, Praha 4.
  Termín podpisu smlouvy si objednejte na tel. 602 314 047, Lucie Scholzová, studijní referentka.

  Zápis ke studiu

  Studium je denní a tříleté, zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS.
  (diplomovaný specialista).
  Školní rok je rozdělen na zimníletní období a každé z nich je zakončeno
  zkouškovým obdobím.

  Student se stává studentem Akademie Michael dnem zápisu ke studiu, zpravidla 1. 9. daného kalendářního roku.

  Dotazy?

  Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří, e-mailem nebo telefonicky.

  Lucie Scholzová
  studijní referentka

  +420 602 314 047
  scholzoval@skolamichael.cz