uvodka

Přihláška

Přihláška se podává osobně nebo poštou na adresu školy:
Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, Machkova 1646, 149 00 Praha

Termín podání přihlášky:
Přihlášky ke studiu se podávají vždy před konáním přijímacího řízení.

Informace k vyplnění přihlášky:
Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě,
zaměření Fotografická tvorba nebo Filmová tvorba nebo Grafický design nebo Design
interiéru nebo Scenáristika a mediální komunikace nebo Produkce.

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

Portfolia domácích prací zašlete na e-mail: scholzoval@skolamichael.cz.
Konáte-li přijímací zkoušky prezenčně, portfolio domácích prací si přineste s sebou k osobnímu pohovoru.

Termíny přijímacích zkoušek:

Individuálně on-line, po předchozí dohodě na tel: 602 314 047
2. 9. 2021 prezenčně (přihlášky do 25. 8.)
9. 9. 2021 prezenčně (přihlášky do 1. 9.)
17. 9. 2021 prezenčně (přihlášky do 9. 9.)
23. 9. 2021 prezenčně (přihlášky do 15. 9.)
30. 9. 2021 prezenčně (přihlášky do 22. 9.)
7. 10. 2021 prezenčně (přihlášky do 29. 9.)

Přijímací zkouška není zpoplatněna.
V případě většího zájmu uchazečů může ředitelka školy vyhlásit i další termíny
přijímací zkoušky.

Potřebujete poradit nebo více informací? Kontaktujte prosím naši studijní referentku Lucii Scholzovou: scholzoval@skolamichael.cz

Přihlášku můžete podat elektronicky online (v odkazu výše)

Adresa školy:
Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00 Praha.

Přijímací zkouška

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.
Pro všechna zaměření uchazeč musí složit

- talentovou zkoušku - kritéria:

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Oznámení o přijetí a smlouva o studiu

Ředitelka školy Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. rozhodla podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje výsledky přijímacích zkoušek:

Podepsání smlouvy o studiu se uskuteční v kanceláři studijního oddělení.  Přesný termín si, prosím, domluvte telefonicky na tel. čísle 602 314 047 nebo 267 915 905.

Všem uchazečům bude zasláno rozhodnutí školy o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu.

Ing. Monika Hrubešová, ředitelka školy

Zápis ke studiu

Studium je denní a tříleté, zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS.
(diplomovaný specialista).
Školní rok je rozdělen na zimníletní období a každé z nich je zakončeno
zkouškovým obdobím.

Student se stává studentem Akademie Michael dnem zápisu ke studiu, zpravidla 1. 9. daného kalendářního roku.

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří, e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz