uvodka

Přihláška

Přihláška se podává elektronicky online (v odkazu níže)

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Informace k vyplnění přihlášky:
Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě,
zaměření Fotografická tvorba nebo Filmová tvorba nebo Grafický design nebo Design
interiéru nebo Scenáristika nebo Produkce.

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

Portfolia domácích prací zašlete na e-mail: scholzoval@skolamichael.cz.
Portfolio domácích prací zašlete předem na výše uvedený e-mail a též jej přinesete s sebou k osobnímu pohovoru.

Termíny přijímacích zkoušek pro nástup od 1. 9. 2023 (na VOŠ lze nastoupit i po tomto datu, nejpozději však do 31. 10. 2023):

termín přijímací zkoušky:
31. 8. 2023 (přihlášku zaslat do 22. 8. 2023)
7. 9. 2023 (přihlášku zaslat do 29. 8. 2023)
22. 9. 2023 (přihlášku zaslat do 13. 9. 2023)
5. 10. 2023 (přihlášku zaslat do 26. 9. 2023)
19. 10. 2023 (přihlášku zaslat do 10. 10. 2023)

Přijímací zkouška není zpoplatněna.
V případě většího zájmu uchazečů může ředitelka školy vyhlásit i další termíny
přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušky se konají dle zaměření v obou budovách školy (místo konání je vždy uvedeno i v pozvánce):
- budova školy MICHAEL (Machkova 1646, Praha 4) - Filmová tvorba, Scenáristika, Produkce, Animace a videohry a Design interiéru
- budova VŠKK (Na Pankráci 54, Praha 4) - Fotografická tvorba a Grafický design

Potřebujete poradit nebo více informací? Kontaktujte prosím naši studijní referentku Lucii Scholzovou: scholzoval@skolamichael.cz

Přihláška se podává elektronicky online (v odkazu výše)

Adresa školy:
Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00 Praha.

Přijímací zkouška

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.
Pro všechna zaměření uchazeč musí složit

- talentovou zkoušku:

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Oznámení o přijetí a smlouva o studiu

Výsledky přijímacího řízení ze dne 28. 6. 2023 -------------------->

Identifikační kód uchazeče najdete v pozvánce.

Všem uchazečům bude zasláno poštou rozhodnutí školy o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu.
Přijatí uchazeči obdrží rovněž informace k podpisu smlouvy o studiu a k úhradě školného. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučenou poštou.

Smlouva o studiu se podepisuje v hlavní budově školy Michael, Machkova 1646, Praha 4.
Termín podpisu smlouvy si objednejte na tel. 602 314 047, Lucie Scholzová, studijní referentka.

Zápis ke studiu

Studium je denní a tříleté, zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS.
(diplomovaný specialista).
Školní rok je rozdělen na zimníletní období a každé z nich je zakončeno
zkouškovým obdobím.

Student se stává studentem Akademie Michael dnem zápisu ke studiu, zpravidla 1. 9. daného kalendářního roku.

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří, e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz