uvodka

Přihláška

Přihláška se podává osobně nebo poštou na adresu školy:
Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, Machkova 1646, 149 00 Praha

Termín podání přihlášky:
17. 6. 2020 – přijímací zkouška proběhla 25. 6. 2020
25. 6. 2020 – přijímací zkouška 2. 7. 2020 (online)

Povinné náležitosti přihlášky

Informace k vyplnění přihlášky:
Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě,
zaměření Fotografická tvorba nebo Filmová tvorba nebo Grafický design nebo Design
interiéru nebo Scenáristika a mediální komunikace nebo Produkce.

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

Portfolia domácích prací zašlete na e-mail: scholzoval@skolamichael.cz

Potřebujete poradit nebo více informací? Kontaktujte prosím naši studijní referentku Lucii Scholzovou: scholzoval@skolamichael.cz

Termín přijímací zkoušky:
1. 6. 2020 – proběhly on-line přijímací zkoušky
4. 6. 2020 – proběhly on-line přijímací zkoušky
15. 6. 2020 – zkoušky proběhly již prezenční formou
25. 6. 2020 – prezenčně
2. 7. 2020 – online
27. 8. 2020 – prezenčně

Přijímací zkouška není zpoplatněna.
V případě většího zájmu uchazečů může ředitelka školy vyhlásit i další termíny
přijímací zkoušky.

Přihláška se podává osobně nebo poštou na adresu školy:
Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00 Praha

Přijímací zkouška

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.
Pro všechna zaměření uchazeč musí složit

- talentovou zkoušku - kritéria:

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Oznámení o přijetí a smlouva o studiu

Každý uchazeč získá oficiální rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí v den přijímací zkoušky. Výsledky talentové a přijímací zkoušky budou vyvěšeny zde. Identifikační kód uchazeče najdete v pozvánce. Přijatí uchazeči obdrží rovněž informace k podpisu smlouvy o studiu a k úhradě školného. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučenou poštou.

Školné

Školní rok 2019/2020
33 000 – 38 000 Kč za školní rok

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK),
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu).

Zápis ke studiu

Studium je denní a tříleté, zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS.
(diplomovaný specialista).
Školní rok je rozdělen na zimníletní období a každé z nich je zakončeno
zkouškovým obdobím.

Student se stává studentem Akademie Michael dnem zápisu ke studiu, zpravidla 1. 9. daného kalendářního roku.

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří, e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 725 071 829
scholzoval@skolamichael.cz

Mgr. Alexandra Steinerová
zástupkyně ředitelky pro studium na VOŠ - Akademii Michael

+420 725 071 829
steinerovaa@akademiemichael.cz