Tvorba

Studium napříč filmovými profesemi, realizace filmů od původního námětu až po závěrečnou postprodukci.

Untitled-8

Proces

Především praktická, ale i teoretická výuka ve školních ateliérech a střižnách pod vedením renomovaných profesionálů.

Untitled-9
Untitled-9

Proces

Především praktická, ale i teoretická výuka ve školních ateliérech a střižnách pod vedením renomovaných profesionálů.

Spolupráce

Spolupráce se zavedenými firmami při natáčení i postprodukci, možnost studijních stáží a účast na festivalech.

Untitled-10

Práce studentů

PhDr. Ivana Křenová

vedoucí zaměření
režisérka

Poslat e-mail

„Předávám studentům nejen praktické rady a zkušenosti, ale především základy filmového řemesla.“

Naše dílna

Praktická výuka probíhá ve školních ateliérech a střižnách vybavených profesionální technikou. Studenti se učí nejen filmovému řemeslu, ale zároveň rozvíjejí svůj talent při vlastní tvůrčí práci. Filmová cvičení z oblasti hrané, dokumentární, animované i reklamní tvorby realizují jak ve štábech, tak samostatně. Při scenáristické přípravě, samotné realizaci cvičení a postprodukci se studentům individuálně věnují filmoví profesionální tvůrci. Nejlepší filmy se umisťují na studentských filmových festivalech.