Školné

Školní rok 2020/2021

33 000 – 38 000 Kč za školní rok

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK),
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu).