Školné

Školné pro 1. ročník ve školním roce 2022/2023

Filmová tvorba 44 000 - 55 000 Kč
Produkce 44 000 - 55 000 Kč
Scenáristika 44 000 - 55 000 Kč
Animace a videohry 44 000 - 55 000 Kč
Fotografická tvorba 34 400 - 39 400 Kč
Grafický design 34 400 - 39 400 Kč
Design interiéru 34 400 - 39 400 Kč

Bankovní spojení: 503 101 4256/5500 (Raiffeisen BANK),
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu).