Scenáristika a mediální komunikace

Zacílení

Naším cílem je, aby absolvent studia scenáristiky uměl napsat samostatně scénář pro všechny filmové, televizní i multimediální žánry. Cílem je, aby absolvent mohl nabídnout svůj scénář produkcím nejrůznějších žánrů a obstál jak po obsahové, tak i formální stránce. Chceme naučit studenta filmově vidět a rozvineme jeho kreativitu.

Untitled-6

Žánry

Hraný a dokumentární film, animovaný film, reklamní spot, video, klip - to jsou možnosti uplatnění scénářů našich absolventů. Znalost základních žánrů: komedie, tragédie, adaptace.

Untitled-7
Untitled-7

Žánry

Hraný a dokumentární film, animovaný film, reklamní spot, video, klip - to jsou možnosti uplatnění scénářů našich absolventů. Znalost základních žánrů: komedie, tragédie, adaptace.

Propojenost

Umožníme úzkou spolupráci se zaměřením Filmová tvorba a Filmová produkce. Podle schopností studenta zajistíme profesionální spolupráci s filmovými a televizními produkcemi a s vydavatelstvím Albatros média (s booktoubery a videomarketingem). Navštívíme TV a filmová studia.

Untitled-4

Práce studentů

MgA. Halina Pawlowská

vedoucí zaměření
scenáristka

Poslat e-mail

„Kdo chce napsat dobrý scénář, musí vidět hodně filmů, slyšet hodně dialogů, musí přemýšlet o životě a smířit se s tím, že sice bude psát o fascinujících dějích, ale většinu času bude sedět sám, jen se svým mozkem a talentem, před počítačem!“

Naše dílna

Studenti scenáristiky se v rámci tvůrčího psaní naučí rozvíjet své vlastní nápady, své etické postoje a naučí se vyprávět svůj příběh formou vizuálních obrazů. Praktickými etudami se naučí psát scénáře formou, která odpovídá současným profesionálním kritériím.