Fotografická tvorba

Učíme

Techniku, světla, retuš, obrazovou postprodukci, animaci, ale též práci s písmem.

Trénujeme

Práci s modelem, skladbu obrazu, kompoziční řešení, barevnou tonalitu, obsahové vyjádření, práci v postprodukčních programech.

Více o zaměření
Cvaknout závěrkou dokáže dnes každý. Čím lépe fotograf ovládá technické postupy a čím lépe se naučí o fotografii přemýšlet, tím bude ve své tvorbě svobodnější.

MgA. Tomáš Třeštík

vedoucí zaměření
reklamní fotograf

Být kreativní, být vytrvalý, být zodpovědný - to jsou důležité atributy interiérového designéra.

MgA. Andrea Vokřálová

vedoucí zaměření
www.andysdesign.cz, www.kidswalldecorations.com

Design interiéru

Učíme

Práci v zobrazovacích počítačových programech a 3D programy, dispoziční řešení místností, psychologii barev, ergonomii.

Trénujeme

Tvorbu technické dokumentace, komunikační a prezentační dovednosti, individuální přístup ke klientovi, manuální zručnost.

Více o zaměření

Grafický design

Učíme

Prezentační a komunikační dovednosti, kreativně a koncepčně přemýšlet, perfektně ovládat grafické programy, spolupracovat v týmu.

Trénujeme

Tvorbu a komunikaci značky, vizuální identity, webdesign, motion design, art directing, packaging, typografii.

Více o zaměření
Svým studentům předávám své dlouholeté zkušenosti, které jim pomáhají v praxi, dokáží se uplatnit.

MgA. Miroslav Roubíček

vedoucí zaměření
zakladatel brand design studia Colmo

Ať už jsem působil v Americe nebo ve Skandinávii, bylo mou ambicí vždy především vést a z pozice mentora rozvinout tvůrčí talent každého studenta.

Mgr. Vladimír Michálek

vedoucí zaměření
režisér

Filmová tvorba

Učíme

Scenáristiku, kameru, zvuk, střih, produkci a režii.

Trénujeme

Scenáristickou přípravu, práci s kamerou, zvukovou technikou a světlem, režijní postupy v jednotlivých filmových žánrech, práci s hercem a střihové a postprodukční programy.

Více o zaměření

Filmová produkce

Učíme

Tvorbu package a press kitů, rozpočty, autorské právo, tvorbu smluv.

Trénujeme

Komunikaci s klientem, s režisérem, s autorem a scenáristou, s herci a výrobním štábem, jednání s úřady, orientaci na poli festivalů a distribučních firem.

Více o zaměření
Filmy točím, aby se dostaly k divákům. Ve škole vás to naučím také.

MgA. Michal Kráčmer

vedoucí zaměření

Kdo chce napsat dobrý scénář, musí vidět hodně filmů, slyšet hodně dialogů, musí přemýšlet o životě a smířit se s tím, že sice bude psát o fascinujících dějích, ale většinu času bude sedět sám, jen se svým mozkem a talentem, před počítačem!

MgA. Halina Pawlowská

vedoucí zaměření
scenáristka

Scenáristika

Učíme

Kreativně myslet, kreativně vidět, kreativně psát a seznamujeme se všemi pravidly scenáristické tvorby.

Trénujeme

Český jazyk jako výrobní prostředek, psaní dialogů, výstižné a přesné vyjádření myšlenky.

Více o zaměření