O škole

Naše škola, naše dílna

V komplexu školy se nacházejí fotografické, grafické a filmové ateliéry, fotokomora, grafické dílny, střihové studio, zvukové studio a několik počítačových učeben.

Kreativní spolupráce

Spolupracujeme se špičkami ve svém oboru, mezi které patří například Antonín Kratochvíl, Halina Pawlowská, Lucie Kožinová a mnozí další. V rámci výuky jsou pořádány specializované workshopy a přednášky.

Prezentace studentských prací

Studenti mají možnost prezentovat své práce na pravidelných výstavách v Galerii Michael, na Festmichaelu, na Prague Photo festivalu. Absolventi vystavují v Galerii 1 své absolventské práce. Každoročně škola vydává kalendář, který obsahuje to nejlepší ze studentské tvorby.

Lokality

Hlavní budova Chodov

V této budově sídlí vedení školy, studijní oddělení, konají se zde přijímací zkoušky a probíhá zde stěžejní část výuky.

Budova Pankrác

V této budově probíhá ateliérová výuka některých zaměření Akademie Michael a sídlí zde školní agentura Kreativní kancl.

Navazující studium v Čechách i v Anglii

Přirozenou možností je samozřejmě pokračování v bakalářském nebo magisterském studiu na vysoké škole. Spolupracujeme například s Vysokou školou kreativní komunikace a Solent University ve Velké Británii.

Prohlédněte si naše obory

Fotografická tvorba

Design interiéru

Grafický design

Filmová tvorba

Filmová produkce

Scenáristika