Zvládnutí fotografických žánrů po volnou uměleckou tvorbu

Výuka je zaměřena na všechny významné oblasti fotografie s hlavním důrazem na práci s modelem, na reportážní a dokumentární fotografii a následnou aplikaci získaných dovedností v komerční sféře. Zásluhou vnitřní propojenosti studijních zaměření školy získávají studenti širší vědomostní rozhled, což výrazně obohacuje jejich odborné i tvůrčí schopnosti. Studenti získávají také přehled o marketingové komunikaci a příslušné přípravě rozsáhlejších reklamních kampaní. Škola je vybavena nejmodernější technikou a počítačovými programy, jejichž znalost je nezbytnou součástí profesionality.

foto

Projekty pro reálné klienty, setkávání se s osobnostmi z oboru

Mnoho praktických úkolů jsou konkrétní reálné zakázky pro konkrétní firmy a instituce. Organizujeme různorodé tematické přednášky a workshopy s předními českými fotografy, např. s Antonínem Kratochvílem, Zdeňkem Lhotákem, Lukášem Dvořákem, Lukášem Žentelem, Janem Šibíkem.

workshop_VOS_fotografie_Kratochvil
workshop_VOS_fotografie_Kratochvil

Projekty pro reálné klienty, setkávání se s osobnostmi z oboru

Mnoho praktických úkolů jsou konkrétní reálné zakázky pro konkrétní firmy a instituce. Organizujeme různorodé tematické přednášky a workshopy s předními českými fotografy, např. s Antonínem Kratochvílem, Zdeňkem Lhotákem, Lukášem Dvořákem, Lukášem Žentelem, Janem Šibíkem.

Prezentace vlastních prací pro veřejnost na oborových akcích, výstavách a festivalech

Díla musí být vidět! Studenti pravidelně vystavují své práce. Vrcholem je společná výstava absolventských prací v barokním objektu Písecká Brána. Spojení uměleckých a odborných schopností se znalostmi v oblasti reklamy vytváří pro absolventy předpoklady k samostatné tvůrčí práci a k úspěšnému uplatnění v praxi. Potřeby mnoha reklamních, tiskových a komunikačních agentur spolu s vydavatelskými a nakladatelskými domy jsou toho důkazem. Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na některé z vysokých škol.

L1270321

Práce studentů

Z cyklu #waypastmidnight

absolventský projekt Radka Málková, Fotografická tvorba, 3.ročník

Z cyklu Beauty in drops

Absolventský projekt Barbora Chmelová, Fotografická tvorba, 3. ročník

Z cyklu Konec

Absolventský projekt Anna Turková, Fotografická tvorba, 3. ročník

Z cyklu Řemesla

Absolventský projekt Prokop Bělina, Fotografická tvorba, 3. ročník

MgA. Tomáš Třeštík

vedoucí zaměření
reklamní fotograf

Poslat e-mail

„Cvaknout závěrkou dokáže dnes každý. Čím lépe fotograf ovládá technické postupy a čím lépe se naučí o fotografii přemýšlet, tím bude ve své tvorbě svobodnější.“

Naše dílna

Zásluhou vnitřní propojenosti studijních zaměření školy získávají studenti širší
vědomostní rozhled, což výrazně obohacuje jejich odborné i tvůrčí schopnosti.
V naší dílně vznikají fotografie reklamní, umělecké, dokumentární, žánrové.
Studenti se naučí o fotografii přemýšlet, vtisknout zobrazovanému hlubší podtext.
Součástí dílny jsou návštěvy výstav.