Zvládnutí fotografických žánrů po volnou uměleckou tvorbu

Výuka je zaměřena na všechny významné oblasti fotografie s hlavním důrazem na práci s modelem, na reportážní a dokumentární fotografii a následnou aplikaci získaných dovedností v komerční sféře.

konzultace_VOS_01

Projekty pro reálné klienty, setkávání se s osobnostmi z oboru

Mnoho praktických úkolů jsou konkrétní reálné zakázky pro konkrétní firmy a instituce. Organizujeme různorodé tematické přednášky a workshopy s předními českými fotografy, např. s Antonínem Kratochvílem, Zdeňkem Lhotákem, Lukášem Dvořákem, Lukášem Žentelem, Janem Šibíkem.

workshop_VOS_fotografie_Kratochvil
workshop_VOS_fotografie_Kratochvil

Projekty pro reálné klienty, setkávání se s osobnostmi z oboru

Mnoho praktických úkolů jsou konkrétní reálné zakázky pro konkrétní firmy a instituce. Organizujeme různorodé tematické přednášky a workshopy s předními českými fotografy, např. s Antonínem Kratochvílem, Zdeňkem Lhotákem, Lukášem Dvořákem, Lukášem Žentelem, Janem Šibíkem.

Prezentace vlastních prací pro veřejnost na oborových akcích, výstavách a festivalech

Díla musí být vidět! Studenti pravidelně vystavují své práce. Vrcholem je společná výstava absolventských prací v Galerii 1.

L1270321

Práce studentů

MgA. Tomáš Třeštík

vedoucí zaměření
reklamní fotograf

Poslat e-mail

„Cvaknout závěrkou dokáže dnes každý. Čím lépe fofograf ovládá technické postupy a čím lépe se naučí o fotografii přemýšlet, tím bude ve své tvorbě svobodnější.“

Naše dílna

Zásluhou vnitřní propojenosti studijních zaměření školy získávají studenti širší
vědomostní rozhled, což výrazně obohacuje jejich odborné i tvůrčí schopnosti.
V naší dílně vznikají fotografie reklamní, umělecké, dokumentární, žánrové.
Studenti se naučí o fotografii přemýšlet, vtisknout zobrazovanému hlubší podtext.
Součástí dílny jsou návštěvy výstav.