NS2

Zájemci o studium

Dny otevřených dveří

Na dnech otevřených dveří se snažíme co nejpodrobněji představit naši školu
a vzdělávací program se všemi zaměřeními, která se u nás studují. Jestliže uvažujete o studiu, rozhodně se přijďte podívat, poslechnout si vyučující, prohlédnout si moderně vybavená studia a ujistit se, že Akademie Michael je vynikající volbou.

Dny otevřených dveří

čt 29. 8. 2019 v 14-16 hod. v hlavní budově na Chodově
se prezentují zaměření: Grafický design, Fotografická tvorba, Filmová tvorba, Filmová produkceScenáristika a mediální komunikaceDesign interiéru.

út 3. 9. 2019 v 16-18 hod. v budově na Pankráci
se prezentují zaměření: Grafický design, Fotografická tvorba, Filmová tvorba, Filmová produkceScenáristika a mediální komunikaceDesign interiéru.

Pokud Vám nevyhovuje žádný z nabízených termínů, lze si domluvit i individuální návštěvu na studijním oddělení.

Přihláška

Přihláška se podává osobně nebo poštou na adresu školy:
Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00 Praha

Chcete se hned přihlásit nebo potřebujete více informací?
Kontaktujte prosím Lucii Scholzovou: scholzoval@skolamichael.cz

Přijímací zkouška pro nástup ve školním roce 2019/2020:

Termín podání přihlášky
23. 08. 2019

Literární práce (jsou-li kritérii stanoveny - více níže) zaslat do:
26. 08. 2019 na e-mail: scholzoval@skolamichael.cz

Termín přijímací zkoušky:
29. 8. 2019 

V případě většího zájmu uchazečů může ředitelka školy vyhlásit další termíny
přijímací zkoušky.

V mimořádných případech lze termín přijímací zkoušky sjednat individuálně,
nejpozději však do 30. 10. 2019.

Přijímací zkouška není zpoplatněna.

Povinné náležitosti přihlášky:

1. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče.

2. Vzadu vyplněné hodnocení za všechny 4 ročníky studia na SŠ.
3. Přiložená ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Pokud maturitní vysvědčení do odevzdání přihlášky ještě nemáte, nechte si vystavit na dosud studované SŠ potvrzení o tom, kdy jej získáte, a přiložte alespoň kopii (neověřenou) vysvědčení ze 4. ročníku. Maturitní vysvědčení je možné dodat na základě tohoto potvrzení, a to nejpozději při zápisu ke studiu.

V případě studia na zahraniční škole požadujeme přiložit ověřenou nostrifikační doložku o uznání platnosti maturitní zkoušky v zahraniční škole. Pokud je nostrifikace teprve v řízení, zatím postačí kopie žádosti o nostrifikaci. Nostrifikaci doložíte na základě tohoto potvrzení, a to nejpozději při zápisu ke studiu.

Zájemci o studium, kteří studovali slovenské SŠ, nemusí předkládat nostrifikační doložku.

4. Informace k vyplnění přihlášky:
Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě,
zaměření Fotografická tvorba nebo Filmová tvorba nebo Grafický design nebo Design interiéru nebo Scenáristika a mediální komunikace nebo Produkce.

Po obdržení přihlášky vám studijní oddělení pošle pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

Přihláška se podává osobně nebo poštou na adresu školy:
Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00 Praha

Přijímací zkouška

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.
Pro všechna zaměření uchazeč musí složit

- test z anglického jazyka
- test z dějin umění
- talentovou zkoušku - kritéria:

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Oznámení o přijetí a smlouva o studiu

Každý uchazeč získá oficiální rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí v den přijímací zkoušky. Výsledky talentové a přijímací zkoušky budou vyvěšeny zde. Číslo jednací v pozvánce je identifikační kód uchazeče. Přijatí uchazeči obdrží rovněž informace k podpisu smlouvy o studiu a k úhradě školného.

Školné

Školní rok 2019/2020
33 000 – 38 000 Kč za školní rok

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK),
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu).

Zápis ke studiu

Studium je denní a tříleté, zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS.
(diplomovaný specialista).
Školní rok je rozdělen na zimníletní období a každé z nich je zakončeno
zkouškovým obdobím.

Student se stává studentem Akademie Michael dnem zápisu ke studiu, zpravidla 1. 9. daného kalendářního roku.

Ubytování

Akademie Michael nemá vlastní ubytovací zařízení, můžeme však doporučit ubytování na kolejích vysokých škol.

Nejbližší ubytovací zařízení:
Koleje Jižní Město (kolej Vltava a kolej Otava)
https://kam.cuni.cz/KAM-302.html
https://vltava.vse.cz/

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří, e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz

Mgr. Miriam Gottschalková
statutární zástupkyně ředitelky, zástupkyně pro studium Akademie Michael

+420 602 107 079
gottschalkovam@skolamichael.cz