NS2

Zájemci o studium

Dny otevřených dveří

Na dnech otevřených dveří se snažíme co nejpodrobněji představit naši školu
a vzdělávací program se všemi zaměřeními, která se u nás studují. Jestliže uvažujete o studiu, rozhodně se přijďte podívat, poslechnout si vyučující, prohlédnout si moderně vybavená studia a ujistit se, že Akademie Michael je vynikající volbou.

Vzhledem k vládnímu nařízení v souvislosti s coronavirem jsou Dny otevřených dveří na škole pozastaveny. Z tohoto důvodu jsme pro vás připravili virtuální Dny otevřených dveří s online chatem s jednotlivými vedoucími zaměření.

Virtuální Den otevřených dveří již brzy.

Pozvánka na on-line chat s vedoucím Grafického designu MgA. Miroslavem Roubíčkem a vedoucí Designu interiéru MgA. Andreou Vokřálovou bude zveřejněna zde co nejdříve.

Podívejte se na minulý virtuální Den otevřených dveří s vedoucím Filmové a Fotografické tvorby:

Filmová tvorba s Mgr. Vladimírem Michálkem.
Rozhovor zde: https://youtu.be/gqZom8n20AE

Fotografická tvorba s MgA. Tomášem Třeštíkem.
Rozhovor zde: https://youtu.be/OSlYW3eHasE

Další Dny otevřených dveří

23. 4. 2020
14. 5. 2020
28. 5. 2020

se budou konat buď virtuálně nebo prezenčně dle aktuální situace.

Prezenčně proběhnou vždy ve 14—16 h. v hlavní budově na Chodově a v budově na Pankráci.
Bližší rozpis bude upřesněn.

Přihláška

Přihláška se podává osobně nebo poštou na adresu školy:
Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00 Praha

Chcete se hned přihlásit nebo potřebujete více informací?
Kontaktujte prosím Lucii Scholzovou: scholzoval@skolamichael.cz

Termín podání přihlášky
31. 5. 2020
Pro více informací kontaktujte studijní referentku.

Literární práce (jsou-li kritérii stanoveny - více níže) zaslat na e-mail: scholzoval@skolamichael.cz

Termín přijímací zkoušky:
15. 6. 2020
25. 6. 2020
27. 8. 2020

V případě většího zájmu uchazečů může ředitelka školy vyhlásit i další termíny
přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška není zpoplatněna.

Povinné náležitosti přihlášky

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

Přihláška se podává osobně nebo poštou na adresu školy:
Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00 Praha

Přijímací zkouška

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.
Pro všechna zaměření uchazeč musí složit

- test z anglického jazyka
- test z dějin umění
- talentovou zkoušku - kritéria (aktuální kritéria budou zveřejněna do konce listopadu 2019):

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Oznámení o přijetí a smlouva o studiu

Každý uchazeč získá oficiální rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí v den přijímací zkoušky. Výsledky talentové a přijímací zkoušky budou vyvěšeny zde. Číslo jednací v pozvánce je identifikační kód uchazeče. Přijatí uchazeči obdrží rovněž informace k podpisu smlouvy o studiu a k úhradě školného.

zde budou zveřejněny výsledky talentové a přijímací zkoušky 2020

Školné

Školní rok 2019/2020
33 000 – 38 000 Kč za školní rok

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK),
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu).

Zápis ke studiu

Studium je denní a tříleté, zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS.
(diplomovaný specialista).
Školní rok je rozdělen na zimníletní období a každé z nich je zakončeno
zkouškovým obdobím.

Student se stává studentem Akademie Michael dnem zápisu ke studiu, zpravidla 1. 9. daného kalendářního roku.

Ubytování

Akademie Michael nemá vlastní ubytovací zařízení, můžeme však doporučit ubytování na kolejích vysokých škol.

Nejbližší ubytovací zařízení:
Koleje Jižní Město (kolej Vltava a kolej Otava)
https://kam.cuni.cz/KAM-302.html
https://vltava.vse.cz/

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří, e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz

Mgr. Miriam Gottschalková
statutární zástupkyně ředitelky, zástupkyně pro studium na Vyšší odborné škole - Akademii Michael

+420 602 107 079
gottschalkovam@skolamichael.cz