NS2

Zájemci o studium

Dny otevřených dveří

Snažíme se vám co nejpodrobněji představit naši školu a vzdělávací program se všemi zaměřeními, která se u nás studují. Jestliže uvažujete o studiu, rozhodně se k nám přijďte podívat, poslechnout si vyučující, prohlédnout si moderně vybavená studia a ujistit se, že Akademie Michael je pro vás vynikající volbou.

! Vzhledem k vládnímu nařízení v souvislosti s coronavirem jsou Dny otevřených dveří na škole pozastaveny. Z tohoto důvodu jsme pro vás připravili virtuální Dny otevřených dveří: ke shlédnutí: zde

 

Přihláška

Přihláška se podává osobně nebo poštou na adresu školy:
Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, Machkova 1646, 149 00 Praha

Potřebujete více informací? Kontaktujte prosím naši studijní referentku Lucii Scholzovou: scholzoval@skolamichael.cz

Termín podání přihlášky:
31. 5. 2020

Povinné náležitosti přihlášky

Informace k vyplnění přihlášky:
Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě,
zaměření Fotografická tvorba nebo Filmová tvorba nebo Grafický design nebo Design
interiéru nebo Scenáristika a mediální komunikace nebo Produkce.

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

Portfolia domácích prací zašlete na e-mail: scholzoval@skolamichael.cz

Termín přijímací zkoušky:
1. 6. 2020 - pouze online za předpokladu doručení přihlášky do 25. 5. 2020. Povinné práce musí uchazeč zaslat do 28. 5. 2020.
15. 6. 2020
25. 6. 2020
27. 8. 2020

Přijímací zkouška není zpoplatněna.

V případě většího zájmu uchazečů může ředitelka školy vyhlásit i další termíny
přijímací zkoušky.

Přihláška se podává osobně nebo poštou na adresu školy:
Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00 Praha

Přijímací zkouška

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.
Pro všechna zaměření uchazeč musí složit

- talentovou zkoušku - kritéria:

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Oznámení o přijetí a smlouva o studiu

Každý uchazeč získá oficiální rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí v den přijímací zkoušky. Výsledky talentové a přijímací zkoušky budou vyvěšeny zde. Identifikační kód uchazeče najdete v pozvánce. Přijatí uchazeči obdrží rovněž informace k podpisu smlouvy o studiu a k úhradě školného. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučenou poštou.

výsledky přijímací zkoušky ze dne 1. 6. 2020

Školné

Školní rok 2019/2020
33 000 – 38 000 Kč za školní rok

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK),
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu).

Zápis ke studiu

Studium je denní a tříleté, zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS.
(diplomovaný specialista).
Školní rok je rozdělen na zimníletní období a každé z nich je zakončeno
zkouškovým obdobím.

Student se stává studentem Akademie Michael dnem zápisu ke studiu, zpravidla 1. 9. daného kalendářního roku.

Ubytování

Akademie Michael nemá vlastní ubytovací zařízení, můžeme však doporučit ubytování na kolejích vysokých škol.

Nejbližší ubytovací zařízení:
Koleje Jižní Město (kolej Vltava a kolej Otava)
https://kam.cuni.cz/KAM-302.html
https://vltava.vse.cz/

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří, e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz

Mgr. Miriam Gottschalková
statutární zástupkyně ředitelky, zástupkyně pro studium na Vyšší odborné škole - Akademii Michael

+420 602 107 079
gottschalkovam@skolamichael.cz