Aktuality

Benefiční bazárek na škole Michael

V předvánočním čase proběhl v naší škole tradiční Benefiční bazárek. Velké díky si zaslouží studenti střední školy oboru Management a produkce, kteří ho uspořádali, a také p. Hana Bártová a p. Dušanka Veitová, které se velkou měrou podílely na jeho přípravě a zdárném průběhu. Děkujeme všem studentům, učitelům i zaměstnancům školy, kteří přinesli věci do prodeje, pohoštění nebo přispěli penězi.

Celková částka, kterou Bazárek vynesl, je 5 727 Kč. Jsme rádi, že jsme mohli podpořit organizaci Opři se, která pomáhá dětem z dětských domovů.

Článek na stránkách oprise.cz

Transparentní účet Opři se, o. s.

Za fotografie děkujeme Kateřině Sovové.