Aktuality

CAMP – Design mixér

V ranních středečních hodinách jsme navštívili design mixér s názvem „Čitelná Praha aneb nový wayfinding české metropole“ který se konal v pražském CAMPu. Atmosféra již při příchodu byla velice příjemná.

Všichni netrpělivě čekali na první slova autorů a organizátorů soutěže, kteří vysvětlili přítomným,  jaký význam tento projekt pro Prahu má.
Projekt sestává ze spolupráce tří studií, a to: 1. grafické studio (zastoupeno side2), 2. architekti (zastoupeno architekti 69) a 3. UX design. Každé studio dostalo možnost se k projektu vyjádřit. Krásné zpracování projektu podal art director Tomáš Machek za grafické studio side2. Dopodrobna se zabýval problematikou „proč je Praha nečitelná“ a spolu a týmem tuto problematiku osvětlili všem přísedícím včetně online divákům. Studio architektů A69 představili vzhled nosičů a ostatních designových doplňků a řešili dopodrobna problematiku veškerých možných živelných pohrom, vandalismu, atp.

Vyhlašovatel soutěže, Czech design, si připravilo krátké video o vyhlášení a průběhu soutěže. Jako porotci byly přizváni odborníci ze zahraničí i z ČR včetně našeho grafika a typografa Filipa Blažka. Příprava a první realizace projektu probíhala dva roky, první hotové prvky můžeme vidět implementované do prvních zastávek metra, např. zastávka Florenc.

text: Tomáš Petera