Aktuality

Distanční výuka ve škole

Distanční výuku naši studenti zvládají bez výraznějších problémů. Škola vyučuje přes komunikační platformu Microsoft Teams, s níž máme výborné zkušenosti. Pedagogové kombinují on-line výuku se samostudiem studentů (např. při plnění praktických úkolů nebo dlouhodobých úkolů). Naši studenti využívají také konzultací s jednotlivými učiteli. Pedagogové jsou v každodenním kontaktu se svými studenty, snaží se výuku zajistit co nejlépe a také poskytovat studentům studijní podporu. Jsme rádi, že nikdo z našich studentů nezůstal mimo systém a že se nám daří zapojovat všechny studenty školy. Všichni už se ale těšíme na brzký návrat našich studentů do školy a na osobní setkání nás všech.

Záznam z online hodiny (Ateliér filmové tvorby, workshop Práce s hercem):