Aktuality

Erasmus+, Projekt NOMA

KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců – 2015-1-CZ01-KA102 – 013432
Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání v rámci projektů Erasmus+

V rámci tohoto projektu jsou organizovány odborné stáže jak pro učitele,
tak pro studenty SŠ i VOŠ. Učitelé mají možnost podílet se na výukových
a školících pobytech a pracovních stážích, které podporují jejich profesní rozvoj.
Studenti se účastní odborných stáží přímo ve firmách nebo na odborných pracovištích
našich partnerských škol.

Partnerské země:
Slovensko, Finsko, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko

Slovensko: červen 2016, březen 2017
(stáž 2 týdny pro studenty, 1 týden pro pedagogy)
Stáž probíhala ve spolupráci s partnerskou filmovou školou v Košicích,
dvě stáže byly zaměřeny na studenty SŠ – náplní bylo fotografování krajiny
ve vysokohorském prostředí a architektury horských staveb ve Vysokých Tatrách,
dále stáž pokračovala v Košicích, kde studenti pořizovali podklady pro dokumentární soubor
a soubor architektury zaměřené na městské stavby. Poslední stáž byla pro studenty VOŠ – zaměření animace.
Studenti pracovali pod vedením odborných pedagogů na zadaném úkolu.

Práce studentů ze stáže na Slovensku:
https://youtu.be/qgU0SzkYbmc


Španělsko: říjen – listopad 2016
(stáž 3 týdny pro studenty, 1 týden pro pedagogy)
Stáže pro naši školu zajišťovala agentura M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA, S.L.
Studenti byli umístěni přímo do firem dle svých studijních oborů.
Grafici, studenti SŠ, pracovali v grafickém studiu COPIPLUS GRANADA (JENYA SOLUCIONES, S.C.)
a studenti filmové tvorby z VOŠ pracovali ve filmovém studiu – Studio Sur Producciones S.L,
kde měli možnost natáčet kulturní a propagační materiály pro oblast celé Andalusie.
Pedagogové se účastnili výuky a odborných workshopů v Escuela Arte Granada.

Jingle na FESTMICHAEL 2017,
který vznikl v průběhu stáže v Granadě:
 https://www.youtube.com/watch?v=7y1NJB9Lwuc

Report od studenta VOŠ Davida Soldáta:
https://www.facebook.com/pg/filmMichael/photos/?tab=album&album_id=983430328450993

Granada očima stážistů:
https://www.youtube.com/watch?v=E57sv6qjNN4


Portugalsko: říjen 2016

(stáž 2 týdny pro studenty, 1 týden pro pedagogy)
Studijní pobyt probíhal ve spolupráci s partnerskou školou v Lisabonu – Agrupamento de Escolas de Vialonga,
která zajistila našim pedagogům stáž ve škole a studentům SŠ odbornou stáž
v portugalské televizi – RTP –Rádio E Televisao de Portugal SA, zaměřenou na postprodukční činnost.

 

Finsko: říjen – listopad 2016
(stáž 2 týdny pro studenty, 1 týden pro pedagogy)
Stáž probíhala ve spolupráci s partnerskou školou Hyria v Riihimäki poblíž Helsinek.
Studenti VOŠ, zaměření filmová tvorba, pracovali pod dohledem finských pedagogů
na zadaném úkolu – Dokument. Náš stážista – pedagog a vedoucí oboru grafický design
vyučoval finské studenty a předával jim své zkušenosti formou výuky i workshopu v oblasti designu.
Všechny stáže umožnily našim pedagogům navštívit místní školy a účastnit se výuky,
měli možnost diskuze se svými kolegy a porovnání pracovních podmínek
a prostředí v jednotlivých zemích.

Práce studentů ze stáže ve Finsku:

https://www.youtube.com/watch?v=A3pNy8rOxGI&t=263s
https://www.youtube.com/watch?v=IE6WWi2gycA


Velká Británie: únor – březen 2017

(stáž 3 týdny pro studenty)
Stáže v Londýně byly zajištěny přímo ve firmách ve spolupráci se školou ADC College.
Studenti byli umístěni do firem podle svých studijních oborů,
zúčastnili se studenti grafického designu z VOŠ i SŠ a oboru management a produkce – studenti SŠ.
Grafici byli umístěni v grafických studiích – Perkbox, Sign and Style, Kall Kwik, Absolute Print,
Print Sign Design, Tapesh Print Ltd. Studenti oboru Management a produkce pracovali
jako produkční ve filmových studiích Framestore a Evolutionary Films.

V květnu 2017 byl schválen nový dvouletý projekt NOMA II,
odborné stáže budou tedy pokračovat i v dalších letech.
Do projektu se nově zapojí další partneři v Lotyšsku (Riga) a ve Španělsku (Sevilla).