Aktuality

Fotografie těla inspirované pracemi F. Drtikola a T. Stana

Studenti druhého a třetího ročníku oboru Fotografická tvorba na VOŠ – Akademii Michael absolvovali každoroční workshop s profesionální modelkou. Cílem bylo vytvořit fotografie reagující, či volně interpretující práce klasiků české fotografie Františka Drtikola a Tona Stana. Tento workshop vyžadoval od studentů náročnou samostatnou přípravu organizační i produkční. Zkušenosti se zajištěním rekvizit, techniky, nestandardního světelného řešení a komunikace s modelem v omezeném časovém prostoru budou pro studenty nepostradatelné v jejich profesionální praxi. Úkolem studentů prvního ročníku bylo zpracování fotodokumentace workshopu formou backstage fotografií.

text: Otakar Seko, Zdeněk Lhoták
foto: David Beneš, Andrea Jircová, Marek Knittl, Otakar Seko, David Urban