Aktuality

IDENTITA MĚSTA

Dne 19. 9. 2020 od 9 h proběhla akce pod názvem Design Mixxxer na téma Identita města. Akci zahájil náš vedoucí oboru grafický design Miroslav Roubíček svou informativní prezentací vlastních zkušeností v ohledu designování, což bylo nevšedním přínosem a příjemným obohacením pro každého přísedícího. Pan Roubíček se ve své prezentaci zaobíral dnešní problematikou „porozumění designéra“, jinak řečeno reálnou prací designéra v reálném čase, tzv. behinde the scene. Dalším přednášejícím byla slečna Michaela Birtusová z firmy Czech Design, která se nám snažila nastínit postup komunikace mezi klientem a firmou či grafikem. Zdůraznila počáteční práci s klientem až po konečnou obhajobu projektu. Po skončení prezentace nastal blok diskuzí. Mezi hlavní téma patřilo sjednocení vizuální identity České republiky a Prahy. Také se dostalo na téma loga Prahy od Aleše Najbrta, který se sám také vyjádřil. Překvapením se stal přednášející ze studia Kontra, který seděl nenápadně v publiku a seznámil nás s jejich prací „Logo za 1 Kč“. Na závěr se odpovídalo na dotazy publika. Doporučujeme každému designérovi zajít na podobné sezení od Brand Cloudu.