NS

Navazující studium

Navazující studium

Přirozenou možností je samozřejmě pokračování v bakalářském
nebo magisterském studiu na vysoké škole. Spolupracujeme například
s Vysokou školou kreativní komunikace a Solent University ve Velké Británii.