Aktuality

On-line výuka

Milí studenti,

situace kolem návratu do školy je stále nepřehledná. Vaši vyučující se snaží co nejlépe zajistit výuku a většina z Vás s nimi komunikuje. Přesto stále pracujeme na tom, jak učení na dálku co nejvíce zefektivnit, a proto jsme hledali aplikaci, který by nám to umožnila. Rozhodli jsme se pro Microsoft Teams jako prioritní nástroj výuky. V minulém týdnu jste obdrželi instrukce, jak se přihlásit do systému. V pondělí nás všechny čeká první zkouška, kdy on-line proběhnou třídnické hodiny s Vašimi učiteli. Ve 14,00 hodin proběhne on-line schůzka studentů VOŠ. Buďte tedy prosím v danou dobu připraveni. Věřím, že se zkouška vydaří a my všichni budeme tuto aplikaci, která nám umožní uskutečňovat video-hovory, sdílet dokumenty a uspořádat on-line výuku, hojně využívat. Myslím, že nám v této nelehké době usnadní život.

Přeji Vám hodně zdraví a věřím, že společnými silami vše zvládneme.

Monika Hrubešová
ředitelka školy