Pedagogové

Miroslav Dvořák

Dvorak_Miroslav_cb_web

Vyučované předměty: Rétorika a stylistika
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Dosažené vzdělání

Pracovní zařazení, pracovní zkušenosti