Pedagogové

Kührová Veronika, BcA.

foto_ucitel

Vyučované předměty: koordinátorka Filmové tvorby
Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Dosažené vzdělání

Pracovní zařazení, pracovní zkušenosti