Pedagogové

Bláhová Dagmar, MgA.

Bláhová_WEB_CB

Vyučované předměty: Práce s hercem, Filmová praktika
Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Dosažené vzdělání

Pracovní zařazení, pracovní zkušenosti