Pedagogové

Havelková Jolana, MgA.

foto_ucitel

Vyučované předměty: Dějiny fotografické tvorby
Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Dosažené vzdělání

Pracovní zařazení, pracovní zkušenosti