Pedagogové

MgA. Marek Janda

Janda_WEB_CB

Vyučované předměty: Ateliér filmové tvorby, Úvod do filmové tvorby, Filmová praktika
Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě

Dosažené vzdělání

Pracovní zařazení, pracovní zkušenosti