Pedagogové

MgA. Marek Janda

foto_ucitel

Vyučované předměty: Ateliér filmové tvorby, Úvod do filmové tvorby, Filmová praktika
Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě

Dosažené vzdělání

Pracovní zařazení, pracovní zkušenosti