Pedagogové

MgA. Karel Zavadil, Ph.D.

Zavadil_WEB_CB-OK

Vyučované předměty: Dějiny umění
Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě

Dosažené vzdělání
2011 - 2019 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta umění a designu – Vizuální komunikace, Ph.D.

1997- 2003 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Konceptuální a intermediální tvorba, MgA.

2006 Studijní stáž, DAMU, Katedra autorské tvorby a pedagogiky, Dialogické jednání, Prof. Ivan Vyskočil

Pracovní zařazení, pracovní zkušenosti
2017 - současnost - Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, Katedra umění, přednášející - Společnost a kultura, Galerijní praxe

2016 - současnost - Akademie Michael - Vyšší odborná škola s.r.o., přednášející - Dějiny umění

2012 - 2014 - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, přednášející - Vybrané kapitoly umění po roce 1945, Alternativní kurátorství

2012 - 2014 - Sochařské studio Bubec o.p.s., Praha, člen umělecké rady studia, PR aktivity studia a organizace uměleckých přehlídek Art Safari

2011 - 2020 - Galerie Tranzitdisplay, Praha, zajištění provozu galerie

2010 - současnost - Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, přednášející - Základy výstavní praxe, Alternativní kurátorství, Projekty muzea umění

2009 - externí spolupracovník redakcí časopisů: Ateliér, Reflex, Literární noviny, atd.

- externí spolupráce s Českým centrem v Londýně, Velká Británie, Londýn

Jiné

V rámci Fakulty humanitních studií UK inicioval vznik experimentálního projektu Galerijní Laboratoř, který funguje jako alternativní galerijní značka do současnosti. Galerijní Laboratoř uspořádala řadu výstav českých vizuálních umělců v mnohdy atypickém galerijním kontextu, např. Jaroslav Kořán (2015), Petr Nikl (2016), Barbara Benish (2017), Kurt Gebauer (2017), Alena Foustková (2017), Jan Mladovský (2018), Kamila Ženatá (2018), Lexa Peroutka (2018), skupina NEWkus (2018), Diana Winklerová (2019).

Na Katedře umění TUL v Liberci pomáhal s profilací nově vzniklé galerie Stěna.

2004 - 2015 - Redakce časopisů: Ibis, Trips, Houser, Reflex, Art & Antiques, Ateliér, Literární noviny – cca 400 recenzí, rozhovorů a článků o současném vizuálním umění.