Pedagogové

PhDr. Michaela Vaculíková, Ph.D.

foto_ucitel

Vyučované předměty: Společenské vědy, Dějiny umění
Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě

Dosažené vzdělání
2001 Udělení titulu PhDr.
1992–1999 Univerzita Karlova, postgraduální studium zakončené obhajobou disertační práce
Historická antropologie, udělení titulu Ph.D.
1992–1993 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor etnologie
1986–1990 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor teorie kultury

Lektorská činnost v oborech teorie postmoderní vědy, sociální a kulturní antropologie, etika, estetika, gender studies, teorie masmediální komunikace;
Vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací;
Příspěvky do společenskovědních sborníků, recenze

Pracovní zařazení, pracovní zkušenosti
2012–současnost externí spolupráce s Michael - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
2005–2007 odborná činnost v české pobočce OSN
2005–současnost lektorská činnost v Krajském centru vzdělávání v Plzni
2005–současnost členka správní rady Akademie veřejné správy
2000–současnost FFUK, katedra kulturologie, externí pedagog
1992–2000 aspirantka na FFUK, katedra kulturologie
1990–1991 odborná asistentka Národního památkového ústavu