Aktuality

Pod pokličkou – workshop práce s hercem

Herci jsou s filmem neodmyslitelně spjati. Několikaletá spolupráce s VOŠ hereckou je toho důkazem. Letošní několikadenní workshop simuloval opravdový casting. Pro studenty Filmové tvorby je vedení herce jednou z důležitých disciplín a pro studenty Filmové produkce jsou podstatné kontakty. Herci si na oplátku vyzkoušeli, jaké je to před kamerou. Neocenitelnou zkušeností je možnost zpětné vazby při přehrávání záznamu.