Aktuality

Přednáška o konstrukci nábytku

V listopadu proběhla pro studenty AMI přednáška o konstrukčních zásadách navrhování a realizace pozemních staveb a interiérů. Studenti se seznámili se základními styly kótování, konstrukčními prvky, výpočty a  pravidly zakreslování schodišť. Přednášející dospěli až k náčrtům prvotních návrhů pro zákazníka/investora. Pro studenty uměleckých škol, kterým chybí technické znalosti v oblasti výkresových dokumentací, jsou tyto informace velmi cenné.