Aktuality

Projekt Šablony od 1. 6. 2017 na škole Michael

V období od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019 probíhá na škole MICHAEL
projekt REALIZACE ŠABLON NA ŠKOLE MICHAEL – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0004507,
který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím CLIL
ve výuce na SŠ, čímž je podporováno využití cizích jazyků při výuce odborných předmětů,
a dále prostřednictvím zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ,
díky čemuž dojde k prohloubení spolupráce pedagogů VOŠ s odborníky z praxe
v rámci odborných předmětů. Díky projektu dojde také k personálnímu posílení
o školního asistenta na SŠ, školního kariérového poradce na SŠ a VOŠ
a o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele na VOŠ.

Výstupem projektu je práce školního asistenta na SŠ,
školního kariérového poradce na SŠ a VOŠ a práce koordinátora spolupráce školy
a zaměstnavatele na VOŠ. Dalším výstupem projektu jsou podpoření pedagogové
v rámci CLIL ve výuce na SŠ a spolupráce pedagogů VOŠ s odborníky
z praxe v rámci odborných předmětů.