Aktuality

Reálné zakázky – absolventské práce

Naši studenti 3. ročníku oboru Grafický design a Filmová tvorba obdrželi zadání pro ateliérovou absolventskou práci od prestižních klientů – Charita Česká republika, AVOŠ Asociace Vyšších odborných škol a Nadační fond A. Lustiga.

Od mladých nadějných kreativců se očekává zpracování návrhů na reklamní kampaně s konkrétními cíli a přesahy od grafického ztvárnění po reklamní video spoty, ruku v ruce taktéž s návrhy na úpravu webových stránek.  Během vypracovávání návrhů budou studenti vše osobně konzultovat s klienty a s jejich výsledky se seznámíme u absolutorií v červnu 2023. Všem přejeme úspěch!