Aktuality

Rozluka – semestrální film Kryštofa Kindla

V pražském kině Pilotů proběhlo autorské promítání filmu Rozluka spolu se dvěma dokumenty, na nichž Kryštof Kindl, student 2. ročníku Akademie Michael – Vyšší odborné školy v oboru Filmová tvorba, dlouhodobě pracoval.

Film Rozluka pojednává o stále aktuálním tématu ve společnosti, a to o zrušení manželského svazku. Zaznamenává víkendový pobyt středně zabezpečené rodiny na jejich chatě a sleduje rozjitřený vztah mezi rodiči očima jejich syna. Kdo si nakonec získá dětské srdce?

Produkce tímto děkuje Kryštofovi za veřejné poděkování všem, kteří se na filmu podíleli – filmovému štábu, hercům, kamarádům a rodině. Bez nich by tento film těžko vznikl.

Film se bude ucházet o místo na promítání v rámci Festmichaelu – podaří se mu probojovat se ve velké konkurenci ostatních?
Přijďte se o tom přesvědčit do kina Lucerna dne 15. 6. 2023!

text: Filip Špinka
foto: Milan Smolík