Aktuality

Smuteční oznámení

Se zármutkem oznamujeme, že nás v pondělí 24. 5. 2021 navždy opustil náš vážený a milý kolega, kamarád doc. Mgr. Vladimír Kozlík. Odešel ve věku 68 let.

Vladimír byl aktivním fotografem. V naší škole působil od roku 2006 jako vedoucí oboru Fotografická tvorba, podílel se tak na vytváření koncepce oboru. Vyučoval též na vysoké škole nebo pracoval v akreditační komisi MŠMT. Za svou profesní dráhu vychoval řadu studentů. Není pochyb, že za jeho snažením zůstane trvalá hodnota.

Bude nám velmi chybět. S úctou a poděkováním vzdáváme čest jeho památce. Vyslovujeme účast rodině.

Za školu Michael

Ing. Monika Hrubešová, ředitelka školy