Aktuality

Výstava Tomáše Třeštíka Cesty 2021

Srdečně zveme na výstavu vedoucího zaměření Fotografická tvorba fotografa Tomáše Třeštíka.

Výstava Tomáše Třeštíka Cesty 2021, umístěná v prostoru Jatka78 v Holešovické tržnici, vychází z jeho dlouhodobé spolupráce s Cirkem La Putyka. Velkoformátové fotografie jeho členů téměř v životní i nadživotní velikosti vznikaly během přestávek nebo bezprostředně po představení hned vedle cirkusového šapitó. Mají syrovou vypovídající hodnotu a nerozlišují, jestli je před objektivem herec, technik nebo produkční.

Portréty jsou černobílé na jednobarevném pozadí. Spojuje je touha oprostit se od všeobecného zahlcení stylizovanými portréty. Barevný akcent na několika fotografiích dodává celému cyklu rytmus a posiluje celkové vyznění.

Třeštíkovy fotografické cykly se vyznačují autentičností, hledáním a nalézáním a jistým sebeuspokojením. V jednom z rozhovorů řekl, že jej vytváření cyklů uklidňuje. Nemusí se jednat jen o fotografickou tvorbu, ale i rozsáhlé sbírky designově zajímavých předmětů. Asi neznámějším stále se rozšiřujícím foto – cyklem jsou jeho „balkónovky“.

Tomáš Třeštík jako fotograf dlouhodobě spolupracuje s Reportér magazínem, pro který fotí známé osobnosti. V neposlední řadě je pedagogem a vedoucím oboru Fotografická tvorba na VOŠ Akademii Michael – Vyšší odborné škole, kde dovedl k úspěšnému absolutoriu mnoho mladých nadějných fotografů.

foto: Otakar Seko, Zdeněk Lhoták