Aktuality

Vzájemná spolupráce se školami na Islandu a v Norsku

Škola dlouhodobě rozvíjí mezinárodní partnerskou spolupráci se školami v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu v rámci projektu Fondy EHP. Tato spolupráce je určena nejen studentům, ale i pedagogům, kteří se mohou ve svém oboru dále profesně rozvíjet.

Naši školu v rámci výměnného pobytu na týden navštívili studenti se svými vyučujícími z Islandu, kterým jsme připravili velmi zajímavý program. Získané poznatky mohou zahraniční studenti využít v praxi. Účastnili se např. workshopu focení architektury, při němž jim naši odborní a profesně činní pedagogové vysvětlili, jak správně fotit budovy. Následně si studenti mohli získanou teorii vyzkoušet v praxi při focení historických budov v samotném centru Prahy. Další zajímavý workshop byl zaměřen na grafiku. Hlavním tématem bylo navrhování a vytváření corporate identity. Islandské studenty také velmi zaujal workshop estetického dekorování na designu interiéru, kde si mohli vyrobit obraz ze stabilizovaných přírodních mechů. V rámci filmového oboru jsme dojednali exkurzi v Barrandovských filmových ateliérech a také v České televizi. Na rozloučenou jsme pro ně zorganizovali zahradní gril party na školní zahradě. Naši studenti si s islandskými studenty během celého pobytu vyměňovali své zkušenosti, sbírali povědomí o cizích kulturách, vyměnili si kontakty pro budoucí spolupráci a také si rozšířili jazykové dovednosti.

V příštím týdnu ve škole přivítáme studenty a pedagogy z Norska. Naše studenty pak na podzim budou čekat odborné stáže právě v Norsku a na Islandu.