Pedagogové

MgA. Jakub Konupka

foto_ucitel

Vyučované předměty: Ateliér grafického designu
Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Dosažené vzdělání

Pracovní zařazení, pracovní zkušenosti