Pedagogové

MgA. Jakub Štěpánek, Ph.D.

Stepanek-web-CB

Vyučované předměty: Dějiny grafického designu, Kresba
Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě

Dosažené vzdělání
2002–2008 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Fakulta umění a designu, ateliér Grafický design 1
2008 titul MgA., 2006 titul BcA.
1997–2001 Výtvarná škola Václava Hollara v Praze, maturita

Doplňkové vzdělání
2013 Cow House Studios residency, Rathnur, Irsko
2010 pracovní stáž, riesa efau. Kultur forum Dresden, Drážďany, Německo
2007 studijní stáž, Süleyman Demirel Üniversitesi v Ispartě, Turecko, Grafický design
2005 studijní stáž, Akademie Sztuk Pięknych ve Varšavě, Polsko, Fakulta průmyslového designu a Fakulta grafiky

Pracovní zařazení, pracovní zkušenosti
2008–současnost Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
od roku 2008 vedoucí oboru Grafický design
samostatně tvořící grafický designér a výtvarník